Finanţatorii CIT Print

 

Fundaţia SOROS Moldova, - (4 proiecte)

Consiliul Judeţian Dolj, România

IDIS „Viitorul” Programul (SPAI)

Ambasada SUA în Moldova - (3 proiecte)

Fundaţia MamaCash, Olanda

Programul TACIS

Centrul CONTACT Moldova

Direcţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare (DDC) - (2 proiecte)

PNUD Moldova – (3 proiecte)

Consiliul de Dezvoltare Internaţională, IOWA, SUA

Fundaţia Counterpart Internaţional

Consorţiul Italian de Solidaritate

Winrock International Moldova

USAID, Programul „Reforma Administraţiei Publice Locale” - (2 proiecte)

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova

Programul de Asistenţă Deplină COMPACT

Centrul Tinerilor Antreprenori din Moldova STEAUA

Departamentul Muncii al Statelor Unite ale Americii (USDOL)

Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare

Fundaţia Argidius

Catholic Relief Services of the U.S. Conference of Catholic Bishops (CRS)

Alianţa pentru Instruire şi Angajare din Moldova (META)

Programul BUMAD (ESPAD)”, finanţat de Uniunea Europeană

Observatorul Naţional pentru Droguri

Centrul Naţional de Managemnt în Sănătate al Ministerului Sănătăţii

Programul ONU UNFPA/PNUD Moldova

Primăria or. Căuşeni

Consiliul Raional Căuşeni